پس از اتمام تنظیمات قسمت نوشتن به سراغ قسمت بعدی در تنظیمات یعنی خواندن می رویم. در اینجا تنظیماتی برای ایجاد ساختار مناسب برای خروجی خواندن نوشته ها وجود دارد.

در برگه نخست نمایش داده شود

شخصی سازی صفحه‌ی ابتدایی سایت برای نمایش نوشته های موجود از طریق گزینه های این قسمت انجام می پذیرد. زمانی که “آخرین نوشته های شما” فعال باشد به صورت پیش فرض مطالب شما در صفحه اصلی سایت به نمایش در می آید. اما اگر درنظر دارید تا یک برگه را برای نمایش در صفحه نخست انتخاب کنید، با فعال کردن گزینه “یک برگه یکتا” و انتخاب برگه مورد نظر از قسمت کشویی، میتوانید یک برگه منحصر به فرد را برای هریک فعال نمایید.

wp setting reading

برای محدود کردن تعداد نوشته ها در صفحات موجود در وردپرس که قابلیت صفحه بندی دارند قابلیتی وجود دارد که میتوانید از طریق آن این تعداد را مشخص کنید. این قابلیت برای قسمت خوراک(RSS) سایت شما نیز در نظر گرفته شده است.

wp setting post option

اگر بخواهید تمام محتوای نوشته شما در خوراک به نمایش در بیاید از گزینه “همه نوشته” و در غیر اینصورت از”خلاصه” استفاده کنید.

در انتها هم گزینه ای برای محدود کردن موتورهای جستجو برای بررسی نکردن سایت شما وجود دارد. بهتر است این گزینه فعال نباشد.

دیدگاه