شخصی سازی پیوند(لینک) در وردپرس یک امکان عالی برای ساخت ساختاری متناسب با فعالیت، سلیقه و مباحث مربوط به سئو و… می باشد. که در لینک مطالب، دسته بندی، برگه ها و…. اعمال می شوند.

wp setting permalink

به صورت پیشفرض این آدرس دهی بر روی گزینه ساده قرار داشته که ساختار یک پیوند را به صورت http://localhost/wp/?p=123 تشکیل می دهد.

اما نکته ای که این قسمت را جالب کرده داشتن یکسری ساختار از پیش تعیین شده متناسب با استفاده در سایت است و در کنار آن فیلدی برای ساختار دلخواه وجود دارد که مدیر می تواند با استفاده از برچسب پیوندهای موجود، آن را شخصی سازی کند. در سایت اصلی وردپرس در قسمت پیوندهای یکتا نمونه های مختلفی از برچسب ها برای ایجاد ساختار پیوندی دلخواه را آموزش داده که با مراجعه به آن صفحه می توانید از آنها استفاده کنید.

دیدگاه