different category template

یکی از مواردی که به زیباسازی و همچنین مدیریت بهتر دسته بندی ها در وردپرس کمک می کند طراحی و پیاده سازی پوسته متفاوت برای هر دسته بندی است. راهکارهای مختلفی برای اینکار وجود دارد که در ادامه دو راهکار را بررسی خواهیم کرد.

استفاده از دستور شرطی

توجه: این روش برای سایتهای بزرگ یا با دسته بندی های متعدد توصیه نمی شود.

فرض کنید ما میخواهیم یک دسته بندی را با پوسته‌ای متفاوت به نمایش بگذاریم؛ پس از طراحی صفحه، آن را با نام New-Template.php ذخیره کرده؛ سپس محتوای صفحه archive.php را در یک سند جدید با نام Old-Template.php قرار داده و دستورات زیر را در صفحه archive.php که اکنون خالی هست قرار می دهیم.

<?php if (in_category('CAT-ID')) {
    include (TEMPLATEPATH . '/New-Template.php');
} else {
    include (TEMPLATEPATH . '/Old-Template.php');
} ?>

در خط ابتدایی کدها، شرطی وجود دارد:

if (in_category('CAT-ID'))

که در صورت درست بودن، دستور اول اجرا شده:

include (TEMPLATEPATH . '/New-Template.php');

و در غیراینصورت دستور دوم اجرا می شود:

include (TEMPLATEPATH . '/Old-Template.php');

شرط بررسی می کند که اگر آیدی دسته بندی (با CAT-ID در دستور مشخص شده) که وارد شده درست باشد، پوسته جدید (New-Template.php) را به کاربر نمایش می دهد و در غیر اینصورت همان پوسته قبلی ( Old-Template.php) نمایش داده می شود.

نکته: بجای CAT-ID آیدی دسته بندی که میخواهید با پوسته جدید نمایش داده شود را وارد کنید.

استفاده از سند category

توجه: این روش نسبت به روش قبلی ساده بوده و کارایی بیشتری دارد.

پس از طراحی پوسته دسته بندی، آن را با نام category ذخیره می کنیم. این روش را می توان به دو صورت انجام داد:

  1. category-slug
  2. category-ID

slug همان نامک در وردپرس است. شما می توانید با قرار دادن نامک دسته بندی، پس از category از پوسته طراحی شده استفاده کنید.

category-ctname

یا اینکه با قرار دادن آیدی دسته بندی، از پوسته جدید در دسته بندی بهره ببرید.

category-123

هر دو روش که از نظر شما گذشت راهکارهایی هستند که هم اکنون در بیشتر سایت مورد استفاده قرار می گیرند. پیشنهاد می شود هریک از این روش ها بنا بر نیاز خود مورد استفاده قرار دهید. اما همانطور که گفته شد استفاده از سند category ساده‌تر و بهینه‌تر می باشد.

دیدگاه