wp setting media

در این قسمت متناسب با عناوین موجود یعنی بندانگشتی، میانه و بزرگ اندازه تصاویر در سایت را مشخص می کنید. این تنظیمات در زمان بارگذاری تصاویر در نوشته‌ها و برگه ها از طریق افزودن پرونده چندرسانه ای در دسترس می باشد.

  • پرونده ها را ماهانه و سالانه سازماندهی کن” فعال کردن این گزینه به شما برای دسته بندی موارد بارگذاری(آپلود) شده در هاست کمک می کند. بدین گونه که پس از فعال شدن فایلها را براساس ماه و سال دسته بندی کرده و دسترسی به آن ها راحت تر می کند.

دیدگاه