برچسب: فرم دیدگاه وردپرس

شخصی سازی فرم دیدگاه وردپرس

یکی از مهترین بخش ها در هر سایتی برای تعامل کاربران با یکدیگر و اظهار نظر درباره مطالب ارسال شده قسمت دیدگاه است. اگر امکان شخصی سازی برای این بخش وجود داشته باشد می توان آن را به بهترین نحو مدیریت کرد. در وردپرس به لطف توابع مختلف امکان این شخصی سازی ها وجود دارد….