برچسب: گوگل ریکپتچا

محدودیت گوگل ریکپتچا در ونوس

با توجه به محدودیت های موجود در اینترنت کشور توصیه می شود تا رفع این محدودیت ها از فعالسازی گوگل ریکپتچا در افزونه ونوس خودداری کنید. زیرا این سیستم بعضا در سرورهای داخل کشور با مشکل روبرو است. بزودی سیستم کپتچای اختصاصی دانگو وب بر روی ونوس فعالسازی خواهد شد تا بدون محدودیت و افت…