جلسه دوم

تنظیمات اولیه پس از نصب وردپرس – قسمت دوم

در قسمت دوم از تنظیمات اولیه وردپرس به آموزش گزینه نوشتن و خواندن می‌پردازم.

ادامه مطلب