برچسب: تابع comment_form

شخصی سازی فرم دیدگاه وردپرس

یکی از مهترین بخش ها در هر سایتی برای تعامل کاربران با یکدیگر و اظهار نظر درباره مطالب ارسال شده قسمت دیدگاه است. اگر امکان شخصی سازی برای این بخش وجود داشته باشد می توان آن را به بهترین نحو مدیریت کرد. در وردپرس به لطف توابع مختلف امکان این شخصی سازی ها وجود دارد….