تعرفه ها – دانگو وب

تعرفه طراحی سایت و تولید محتوا

تعرفه طراحی سایت

سایت شخصی

 • برپایه وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • قابلیت واکنشگرا
 • رعایت اصول سئو
 • پشتیبانی ۶ ماه
 • تحویل حداکثر ۴۰ روز
از ۲ میلیون تومان

سایت شرکتی

 • برپایه وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • قابلیت واکنشگرا
 • رعایت اصول سئو
 • پشتیبانی ۶ ماه
 • تحویل حداکثر ۴۰ روز
از ۳ میلیون تومان

سایت خبری

 • برپایه وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • قابلیت واکنشگرا
 • رعایت اصول سئو
 • پشتیبانی ۶ ماه
 • تحویل حداکثر ۶۰ روز
از ۴ میلیون تومان

سایت فروشگاهی

 • برپایه وردپرس / فریمورک اختصاصی
 • طراحی اختصاصی
 • قابلیت واکنشگرا
 • رعایت اصول سئو
 • پشتیبانی ۶ ماه
 • تحویل حداکثر ۷۰ روز
از ۵ میلیون تومان
تخفیف ویژه برای طراحی سایت‌های مذهبی در نظر گرفته شده است. برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

تعرفه تولید محتوا

 • تولید محتوای تلگرام

 • ۳۰ مطلب
 • در ماه
 • رعایت اصول سئو
 • محتوای ترجمه‌ای
 • ۶۰۰ کلمه
 • ۴۰۰ هزار تومان
 • تولید محتوای اینستاگرام

 • ۳۰ مطلب
 • در ماه
 • رعایت اصول سئو
 • محتوای ترجمه‌ای
 • ۶۰۰ کلمه
 • ۴۰۰ هزار تومان
 • تولید محتوای وبسایت

 • ۳۰ مطلب
 • در ماه
 • رعایت اصول سئو
 • محتوای ترجمه‌ای
 • ۶۰۰ کلمه
 • ۵۰۰ هزار تومان
 • تولید محتوای تلگرام

 • ۶۰ مطلب
 • در ماه
 • رعایت اصول سئو
 • محتوای ترجمه‌ای
 • ۶۰۰ کلمه
 • ۷۰۰ هزار تومان
 • تولید محتوای اینستاگرام

 • ۶۰ مطلب
 • در ماه
 • رعایت اصول سئو
 • محتوای ترجمه‌ای
 • ۶۰۰ کلمه
 • ۷۰۰ هزار تومان
 • تولید محتوای وبسایت

 • ۶۰ مطلب
 • در ماه
 • رعایت اصول سئو
 • محتوای ترجمه‌ای
 • ۶۰۰ کلمه
 • ۹۰۰ هزار تومان
تمام تعرفه‌های بالای براساس تعداد ۶۰۰ کلمه بوده و امکان افزایش آن با توجه به نیاز وجود دارد.